* שם מלא

* דואר אלקטרוני

* מספר טלפון

פירוט נושא הפניה

דוחות תנועה

הודעת נאשם

שוטר העורך דוח לנהג חייב לתשאל את הנהג לתגובתו, ולציין את התגובה שניתנה בדוח בדברי הנהג. נהג אשר טוען כי לא ביצע את העבירה חייב לציין זאת בפני השוטר ועל השוטר לרשום הכל.

בעת קבלת דוח תנועה ברירת קנס בפני הנהג עומדות 3 אפשרויות

  1. לשלם את הדוח תוך 90 יום מקבלת הדוח.
  2. ניתן לבקש בקשה להישפט תוך 90 יום מעת מסירת הדוח.
  3. ניתן להגיש בקשה לביטול הדוח או להמרה לאזהרה תוך 30 יום מקבלת הדוח.
  • בדרך כלל תשלום דוח ברירת קנס כמוהו כהודאה בביצוע העבירה(יש חריגים).

בקשה להישפט

את הבקשה יש לשלוח תוך 90 יום מאת קבלת הדוח בדואר רשום. הבקשה מוגשת באמצעות ספח שמצורף להודעת התשלום. הזימון לדיון ישלח למבקש ע"י בית משפט.

הסבת דוח (במקרה של מצלמה)

ניתן לבקש להסב דוח על מי שנהג בפועל ברכב בעת ביצוע העבירה. יש צורך במכתב של בעל הרכב והצהרה של הנהג שביצע את העבירה.

הסבת דוח לא מהווה הודאה של הנהג בביצוע העבירה

המרת דוח לאזהרה

נהג בעל רישיון נהיגה של 10 שנים ומעלה, ו - 5 שנים ללא עבירות תנועה, יכול לבקש להמיר את הדוח באזהרה ללא תשלום קנס או נקודות, וזאת בתנאי שהוא מודה בביצוע העבירה, והעבירה אינה חמורה.

אי תשלום קנסות

קנס שלא שולם כולו או מקצתו, יש עליו תוספת פיגורים. התוספת הראשונה בשיעור של 50% וזאת לאחר 90 יום מקבלת הדוח, ולאחר מכן כל 6 חודשים מתווסף ריבית של 5%.

המרכז לגביית קנסות שהינו הגוף המטפל בגביית הקנסות, רשאי להטיל עיקולים על נכסי החייבים.

למשרד הרישוי יש סמכות שלא לחדש רישיון נהיגה לחייבים שלא דאגו לשלם את הקנסות.

צרו קשר:

* שם מלא

* דואר אלקטרוני

* מספר טלפון

פירוט נושא הפניה

ש.ע.ש 363 Copirating כל הזכויות שמורות